V Í T E J T E   N A   S T R Á N K Á CH  
s o u k r o m é h o

  D Ě T S K É H O   P O R A D E N S K É H O   C E N T R A

L O G R A D O

. . . i logopedii může mít dítě rádo. . .

         
ODBORNÁ  INDIVIDUÁLNÍ  I  SKUPINOVÁ  
LOGOPEDICKÁ, PSYCHOLOGICKÁ A SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ PÉČE  

v  současném  trendu  

k o m p l e x n o s t i   a  c e l k o v é h o  r o z v o j e   o s o b n o s t i  dítěte

V NOVĚ OTEVŘENÉM AREÁLU JIHLAVSKÝCH TERAS (objekt bývalé Tesly)

Srázná 23

586 01 Jihlava

je nutno se předem telefonicky či emailem objednat nebo vyplnit formulář níže a budete kontaktováni!

email: logrado@email.cz

telefon: 774 561 440

  kontaktní osoba:
PhDr. Mgr. Olga Pavlačková
(logoped,psycholog a výtvarný pedagog) 
facebook Logopedie a psychologie Logrado (zde najdete mnoho zábavných cvičení)

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY - v přípravě pro rok 2023

  Máte dome předškoláčka?

ŠIKLÁČEK - budoucí šikovný školáček
⦁ dopoledne plné hravých aktivit pro budoucí školáky               
⦁ cílené zábavné procvičování dílčích oblastí důležitých pro dobrý start ve škole
(v ceně jsou veškeré materiály, svačina, dárečky a závěrečná individuální konzultace s rodiči - seznámení s výsledky prací dítěte, dle potřeby další podněty a doporučení k domácím cvičením)


Je Vaše dítě nejisté, obtížně navazuje kontakty s kamarády a okolím, málo si věří nebo se Vám zdá stále nějak nespokojené či jen chcete, aby mělo možnost poznat více sebe samo? 
SELFÍČKO -osobnostní rozvoj a sebepoznávání pro děti 
⦁ dopoledne plné netradičních her a činností zaměřených na: hledání svých silných 
  stránek a jejich rozvoj, posilování efektivní komunikace a kooperace s okolím, podporu   sebedůvěry atp.
⦁ střídání skupinových her a individuálních činností
⦁ užití arteterapeutických prvků
(v ceně kurzu jsou veškeré materiály a výtvarné potřeby, svačina, dárečky a závěrečná individuální konzultace s rodiči - seznámení s prací dítěte)

NEZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA

mám zájem o