V Í T E J T E   N A   S T R Á N K Á CH  N O V Ě   O T E V Ř E N É H O 
s o u k r o m é h o

  D Ě T S K É H O   P O R A D E N S K É H O   C E N T R A

L O G R A D O

. . . i logopedii může mít dítě rádo. . .

aktuální informace k logopedii pro školní rok 2020/2021:

VÁŽENÍ KLIENTI, VZHLEDEM K nepříznivé EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI nabízím A DOPORUČUJI logopedické vedení a KONZULTACe PŘES SKYPE. 

V pracovně je nutno užít roušek, dítě dostane štít. Setkání osobní plánuji cca po 6-8 týdnech, v mezičase kontroly po čtrnácti dnech přes Skype. Z konzultací přes Skype  nemějte obavy, daří se velmi dobře. Materiály zasílám na email. Ušetříte čas a komunikaci přes obrazovku PC děti vítají, navíc je bez zakrytých úst či štítu v aktuální situaci přirozenější a účelnější.

pro bližší domluvu zavolejte či pište na email .

Dále jsou nově spuštěny stránky LOGOPEDIE A PSYCHOLOGIE LOGRADO na FACEBOOKU, tam vkládám INFORMACE A podněty ke cvičením....


 EMIAL: logrado@email.cz

                       

ODBORNÁ  INDIVIDUÁLNÍ  I  SKUPINOVÁ  
LOGOPEDICKÁ, PSYCHOLOGICKÁ A SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ PÉČE  

v  současném  trendu  

k o m p l e x n o s t i   a  c e l k o v é h o  r o z v o j e   o s o b n o s t i  dítěte

NAVŠTIVTE NÁS


V NOVĚ OTEVŘENÉM AREÁLU JIHLAVSKÝCH TERAS (objekt bývalé Tesly)
Srázná 23

586 01 Jihlava

je nutno se předem telefonicky či emailem objednat nebo vyplnit formulář níže a budete kontaktováni!

email: logrado@email.cz

telefon: 774 561 440

  kontaktní osoba:
PhDr. Mgr. Olga Pavlačková
(logoped,psycholog a výtvarný pedagog) 
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY, letos bohužel neproběhnou


Máte doma předškoláčka? 
ŠIKLÁČEK - budoucí šikovný školáček (denně od 8:00-12:00)
  ⦁ dopoledne plné hravých aktivit pro budoucí školáky               
⦁ cílené zábavné procvičování dílčích oblastí důležitých pro dobrý start ve škole
cena: .......(v ceně jsou veškeré materiály, svačina, dárečky a závěrečná individuální konzultace s rodiči - seznámení s výsledky prací dítěte, dle potřeby další podněty a doporučení  k domácím cvičením)

připravujeme:

Je Vaše dítě nejisté, obtížně navazuje kontakty s kamarády a okolím, málo si věří nebo se Vám zdá stále nějak nespokojené či jen chcete, aby mělo možnost poznat více sebe samo? 
SELFÍČKO -osobnostní rozvoj a sebepoznávání pro děti 
⦁ dopoledne plné netradičních her a činností zaměřených na: hledání svých silných 
  stránek a jejich rozvoj, posilování efektivní komunikace a kooperace s okolím, podporu   sebedůvěry atp.
⦁ střídání skupinových her a individuálních činností
⦁ užití arteterapeutických prvků
CENA:......(v ceně kurzu jsou veškeré materiály a výtvarné potřeby, svačina, dárečky a závěrečná individuální konzultace s rodiči - seznámení s prací dítěte)

NEZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA

mám zájem o